Abstract- Persian

No. Name Affiliation Title Country
 1  نجمه زارع بنادکوکی  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

التفهیم الگوی نثر علمی در زبان فارسی

ایران
 2  علی اصغر مصلح

دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی/تهران

بیرونی و الگوی مناسبات “میان فرهنگی”

 ایران
 3

دکتر محمدکاظم کهدویی

استاد گروه ادبیات فارسی

دانشگاه یزد

تصوف ایرانی در بنگال

و نقش شیخ جلال­الدین تبریزی

 ایران
 4

دکتر محمدرضا نجاریان

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی –دانشگاه یزد

نقدی بر بهشت و دوزخ در تحقیق ماللهند

 ایران
 5

محمد خسروی شکیب.

 دکترای زبان و ادبیات فارسی و کارشناسارشد زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه لرستان

ابوریحان بیرونی و پدیده ی «دین شناسی تطبیقـی»

 ایران
 6 دکترپروین دخت مشهور

استادیارزبان وادبیات فارسی

دانشگاه آزاداسلامی واحد نیشابو

نگاهی تازه به کتاب”ماللهند”ابوریحان بیرونی  ایران
 7  سولماز مظفری

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان ایران، شیراز

بررسی گونه های برجسته سازی قاعده افزایی در  «التفهیم» ابوریحان بیرونی

 ایران
 8  شريف جان‌ تاجی بای اف  فوق دکترای  زبان و ادبیات فارسی ، عضو هیات علمی و رئیس دانشکده زبان و ادبیات  فارسی  دانشگاه  خجند جمهوری تاجیکستان  بررسی اندیشه های بیرونی عاید به صرف ‌و نحو  و نظم هندی  تاجیکستان
 9

دکتر محمد سلیم مظہر

استاد گروہ ادبیات فارسی

دانشگاہ پنجاب لاہور،

شگرف نامۂ ولایت:اوّلین سفر نامۂ انگلیس و فرانسہ بہ زبان فارسی از یک دانشمند بنگالی

  پاکستان
 10

دکتر نرگس جابری نسب

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران

تحقیق ماللهند، سفرنامه ابوریحان بیرونی

 ایران
 11  زهرا فاتحی نصرابادی مریم السادات  اسعدی فیروز آبادی علیرضا دهقانپور فراشاه

       کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی  مدرس مدعو دانشگاه پیام نور

       دکترای زبان و ادبیات فارسی  استادیار دانشگاه پیام نور

       دکترای اقلیم شناسی      استادیار دانشگاه پیام نور

شجاعت فکری و روح امانت داری ابوریحان

 ایران
 12  حسن قریبی  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

سهم ابوریحان بیرونی

در راهیابی واژگان فارسی به متون علمی و ادبی

 ایران
 13 مرتضي محسنی احمد غني‌پور ملكشاه غلام رضا پيروزرقيه اسماعيلي افرا  دانشيار دانشگاه مازندراندانشيار دانشگاه مازندراندانشيار دانشگاه مازندرانکارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی

تحلیل و مقایسة روح در رسالة پاتانجل ابوريحان بيروني و غزلیّات شمس مولوی

 ایران
 14

مهنّا واحد

 دانش­آموختۀ رشتۀ مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

ردّ پای معماری ایرانی در بنای تاج محلّ

  ایران
 15  دکتر نعمت الله ایران زاده نجمه زارع بنادکوکی  عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

تحلیل مبانی خردگرایی

در اندیشه ابوریحان بیرونی

 ایران
 16  احمد غني‌پور ملكشاه مرتضي محسنيرضا عبادي جامخانه  دانشيار دانشگاه مازندراندانشيار دانشگاه مازندراندانشجوی دورة دکتری دانشگاه آزاد اسلامي  نقد و بررسي كتاب التّفهیم ابوریحان بیرونی  ایران
 17 سهیلا موسوی سیرجانی  آموزه هاي اخلاقي عرفاني از ديدگاه خواجه عبدالله انصاريعارف هم عصر ابوريحان بيرون) ایران
 18

 دكتر مريم السادات اسعدي فيروزآبادي

     زهرا فاتحي نصرآبادي

 عضو هیئت علمی و استاديار دانشگاه پیام نوركارشناس ارشد و مدرس دانشگاه پيام نور

متدولوژي پژوهش در آثار ابوريحان بيروني

ایران
 19  فائزه السادات اسعدی عاطفه السادات اسعدی  کارشناس ارشد مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگیکارشناس ارشد ارتباط تصویری  تأملی در نقش ابوریحان بیرونی  در تبادل فرهنگ و هنر ایران و شبه قاره هند  ایران
 20  دکتر ابو موسی محمد عارف بالله  رئیس سابق و دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه داکا، بنگلادش  سوابق تاریخی و رابط فرهنگی بین ایران و شبه قاره  بنگلادش
 21

یوسف بابایوف

 دانشکده تاریخ وحوقوقی دانشگاه خجند،جمهوری تاجیکستان

انعکاس تاريخ و فرهنگ مردم

ايراني زبان‌در «ماللهند» ابوريهان‌بیرونی

 تاجیکستان
 22  دكتر سيداحمد پارسا

 استاد زبان و ادبيات فارسي

دانشگاه كردستان

بررسي بعد علمي زندگي ابوريحان بيروني

(با تكيه بر روش علمي او در پژوهش)

 ایران
 23  احمد غني‌پور ملكشاه مرتضي محسنيسيّد محسن مهدي‌ نيا چوبي

 دانشيار دانشگاه مازندران از كشور جمهوري اسلامي ايراندانشيار دانشگاه مازندران از كشور جمهوري اسلامي ايراندانشجوي دورة دكتري دانشگاه مازندران از كشور جمهوري اسلامي ايران  بررسي آيين مانوي در آثار الباقية ابوريحان بيروني  ایران
 24  دکتر علی تمیزال

 دانشیار و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

دانشکدۀ ادبیات دانشگاه سلجوق، قونیه/ ترکیه

نگاهی به پژوهش های علمی در زبان ترکی دربارۀ بیرونی

 ترکیه
 25  دکتر داوود اسپرهم  عضو هیئت علمی دانشگاه علامه  طباطبایی تهران انسانگرایی در اندیشۀ ابو ریحان بیرونی ایران
 26  آگیتا محمد زاده  کار شناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران  جامعه شناسی در شعر و هنر و معماری عصر صفویه ایران